NYHETER FRA DAUM
EN AV VERDENS MEST BERØMTE OG ANERKJENTE KRYSTALLFARIKKER.
Det karakteristiske ved Daum, er den voksaktige krystallmassen. Daum lar ofte verdenskjente kunstnere skape objekter - være seg vaser eller skulpturer - og mange av disse er nummererte.
NEDENFOR NOEN AV NYHETENE FRA DAUM